Wojciech 
Sawczuk
 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Zajmuje się fizjoterapią funkcjonalną narządu ruchu pacjentów
z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując 11 lat
na Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
Od 2016 r. prowadzę własną praktykę zawodową.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc
w licznych szkoleniach.

Wojciech 
Sawczuk
 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Zajmuje się fizjoterapią funkcjonalną narządu ruchu pacjentów
z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując 11 lat
na Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
Od 2016 r. prowadzę własną praktykę zawodową.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc
w licznych szkoleniach.

Wojciech 
Sawczuk
 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Zajmuje się fizjoterapią funkcjonalną narządu ruchu pacjentów
z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując 11 lat
na Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
Od 2016 r. prowadzę własną praktykę zawodową.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc
w licznych szkoleniach.

Wojciech 
Sawczuk
 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Zajmuje się fizjoterapią funkcjonalną narządu ruchu pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując 11 lat na Oddziale Rehabilitacji
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
Od 2016 r. prowadzę własną praktykę zawodową.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Doświadczenie Zawodowe 

2018
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” – mgr Bogusław Mazur 
Staw kolanowy i stopa (moduł II)
Staw ramienny (moduł III)
Staw łokciowy i ręka (moduł IV)

2017
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” – mgr Bogusław Mazur
Kończyna dolna (moduł I)

2016
,,Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’ – mgr Bogusław Mazur 
Kręgosłup szyjny (cz. I)
Kręgosłup szyjny (cz.II)
Kręgosłup piersiowy i jama brzuszna 

2015
,, Kręgosłup  - Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’ – mgr Bogusław Mazur
Kręgosłup lędźwiowy i miednica (cz. I)
Kregosłup lędźwiowy i miednica (cz. II)

2014
NDT Bobath dla dorosłych (kurs rozwijający) - Luise Rutz-LaPitz, PT

2013
NDT Bobath dla dorosłych ( kurs podstawowy) - dr Edit Nagy, PT
Spastyczność – Benedikt Bömer, PT
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich – dr  Jarosław Cięchomski;
Terapia punktów spustowych 
Dysbalans mięśniowy, analiza funkcjonalna pacjenta 
Techniki aktywnego rozluźniania 
Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie 

2012 
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich - dr  Jarosław Cięchomski
Techniki energizacji mięśniowej (cz. I i II)
Kinezjotaping – Christian Rohrs
PNF ( kurs rozwijający) dr Agnieszka Stępień

2007
PNF (kurs podstawowy) mgr Aleksander Lizak

Doświadczenie Zawodowe 

2018
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” – mgr Bogusław Mazur 
Staw kolanowy i stopa (moduł II)
Staw ramienny (moduł III)
Staw łokciowy i ręka (moduł IV)

2017
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” – mgr Bogusław Mazur
Kończyna dolna (moduł I)

2016
,,Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’ – mgr Bogusław Mazur 
Kręgosłup szyjny (cz. I)
Kręgosłup szyjny (cz.II)
Kręgosłup piersiowy i jama brzuszna 

2015
,, Kręgosłup  - Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’ – mgr Bogusław Mazur
Kręgosłup lędźwiowy i miednica (cz. I)
Kregosłup lędźwiowy i miednica (cz. II)

2014
NDT Bobath dla dorosłych (kurs rozwijający) - Luise Rutz-LaPitz, PT

2013
NDT Bobath dla dorosłych ( kurs podstawowy) - dr Edit Nagy, PT
Spastyczność – Benedikt Bömer, PT
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
– dr  Jarosław Cięchomski;

Terapia punktów spustowych 
Dysbalans mięśniowy, analiza funkcjonalna pacjenta 
Techniki aktywnego rozluźniania 
Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie 

2012 
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
- dr  Jarosław Cięchomski

Techniki energizacji mięśniowej (cz. I i II)
Kinezjotaping – Christian Rohrs
PNF ( kurs rozwijający) dr Agnieszka Stępień

2007
PNF (kurs podstawowy) mgr Aleksander Lizak

Doświadczenie Zawodowe 

2018
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” – mgr Bogusław Mazur 
Staw kolanowy i stopa (moduł II)
Staw ramienny (moduł III)
Staw łokciowy i ręka (moduł IV)

2017
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” – mgr Bogusław Mazur
Kończyna dolna (moduł I)

2016
,,Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’ – mgr Bogusław Mazur 
Kręgosłup szyjny (cz. I)
Kręgosłup szyjny (cz.II)
Kręgosłup piersiowy i jama brzuszna 

2015
,, Kręgosłup  - Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’ – mgr Bogusław Mazur
Kręgosłup lędźwiowy i miednica (cz. I)
Kregosłup lędźwiowy i miednica (cz. II)

2014
NDT Bobath dla dorosłych (kurs rozwijający) - Luise Rutz-LaPitz, PT

2013
NDT Bobath dla dorosłych ( kurs podstawowy) - dr Edit Nagy, PT
Spastyczność – Benedikt Bömer, PT
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich – dr  Jarosław Cięchomski;
Terapia punktów spustowych 
Dysbalans mięśniowy, analiza funkcjonalna pacjenta 
Techniki aktywnego rozluźniania 
Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie 

2012 
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich - dr  Jarosław Cięchomski
Techniki energizacji mięśniowej (cz. I i II)
Kinezjotaping – Christian Rohrs
PNF ( kurs rozwijający) dr Agnieszka Stępień

2007
PNF (kurs podstawowy) mgr Aleksander Lizak

Doświadczenie Zawodowe 

2018
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”
– mgr Bogusław Mazur 
Staw kolanowy i stopa (moduł II)
Staw ramienny (moduł III)
Staw łokciowy i ręka (moduł IV)

2017
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”
– mgr Bogusław Mazur

Kończyna dolna (moduł I)

2016
,,Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’
– mgr Bogusław Mazur 

Kręgosłup szyjny (cz. I)
Kręgosłup szyjny (cz.II)
Kręgosłup piersiowy i jama brzuszna 

2015
,, Kręgosłup  - Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie’’
– mgr Bogusław Mazur

Kręgosłup lędźwiowy i miednica (cz. I)
Kregosłup lędźwiowy i miednica (cz. II)

2014
NDT Bobath dla dorosłych (kurs rozwijający) - Luise Rutz-LaPitz, PT

2013
NDT Bobath dla dorosłych ( kurs podstawowy) - dr Edit Nagy, PT
Spastyczność – Benedikt Bömer, PT
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
– dr  Jarosław Cięchomski;

Terapia punktów spustowych 
Dysbalans mięśniowy, analiza funkcjonalna pacjenta 
Techniki aktywnego rozluźniania 
Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie 

2012 
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
- dr  Jarosław Cięchomski

Techniki energizacji mięśniowej (cz. I i II)
Kinezjotaping – Christian Rohrs
PNF ( kurs rozwijający) dr Agnieszka Stępień

2007
PNF (kurs podstawowy) mgr Aleksander Lizak

Doświadczenie Zawodowe 

2018
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”
– mgr Bogusław Mazur 
Staw kolanowy i stopa (moduł II)
Staw ramienny (moduł III)
Staw łokciowy i ręka (moduł IV)

2017
,,Stawy Obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”
– mgr Bogusław Mazur

Kończyna dolna (moduł I)

2016
,,Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka
i Leczenie’’
– mgr Bogusław Mazur 

Kręgosłup szyjny (cz. I)
Kręgosłup szyjny (cz.II)
Kręgosłup piersiowy i jama brzuszna 

2015
,, Kręgosłup  - Osteopatyczna Diagnostyka
i Leczenie’’
– mgr Bogusław Mazur

Kręgosłup lędźwiowy i miednica (cz. I)
Kregosłup lędźwiowy i miednica (cz. II)

2014
NDT Bobath dla dorosłych (kurs rozwijający)
- Luise Rutz-LaPitz, PT


2013
NDT Bobath dla dorosłych ( kurs podstawowy)
- dr Edit Nagy, PT

Spastyczność – Benedikt Bömer, PT
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
– dr  Jarosław Cięchomski;

Terapia punktów spustowych 
Dysbalans mięśniowy, analiza funkcjonalna pacjenta 
Techniki aktywnego rozluźniania 
Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie 

2012 
Współczesne metody diagnostyki leczenia dysfunkcji tkanek miękkich - dr  Jarosław Cięchomski
Techniki energizacji mięśniowej (cz. I i II)
Kinezjotaping – Christian Rohrs
PNF ( kurs rozwijający) dr Agnieszka Stępień

2007
PNF (kurs podstawowy) mgr Aleksander Lizak